Logo
Miłostki karzełka
Tytuł:Miłostki karzełka
Autor: Michał Zevaco
Rok wydania: 1930
Cena: 75.00zł
Koszt przesyłki: 12.00zł
Ilość stron: 208
Opis: stan dst /twarda oprawa biblioteczna luzem z naklejonym z przodu kserem oryginalnej okładki, kartki luzem ale wszystkie, drobne zaplamienia i naddarcia kilku kartek, obciete krawędzie kilku kartek – poza tekstem, 1 kartka trochę bardziej naddarta, w 1 kartce ubytek górnego rogu z małą ilością tekstu, 2 kartki z obciętym grzbietem po krawędzi tekstu.
Stan: Średni
Okładka:Brak orginalnej okładki
Dodaj do koszyka