Logo
Krynica Szczawnica Krościenko Iwonicz Rabka itd Świat nr 25
Tytuł:Krynica Szczawnica Krościenko Iwonicz Rabka itd Świat nr 25
Autor: Świat nr 25 z 1909r
Rok wydania: 1909
Cena: 100.00zł
Koszt przesyłki: 15.00zł
Ilość stron: 38
Opis: w treści jest min:Skarby niewyzyskane / 1,5 strony tekstu / zdrojowiska – źródła mineralne / „Królowa wód polskich” - Krynica / około 2 stron tekstu, w tym 6 zdjęcia: Dom zdrojowy w Krynicy, Z widoków krynickich – Pod Jaworynami, Jarmark w krynicy, Zakład dyetetyczny dra Skórczewskiego w Krynicy, Wjazd do Krynicy od strony Muszyny, Wodospad pod Jaworynami / W Pieninach: Szczawnica / około strony tekstu, w tym 3 zdjęcia: Dworzec zdrojowy w Szczawnicy, Wypływ Dunajca z Pienin, Widoki z Pienin, Sanatoryum d-ra Kołączkowskiego w Szczawnicy / Krościenko / około 1/5 strony tekstu / Solanki jodowe w Galicyi: Iwonicz / strona tekstu, w tym 2 zdjęcia: Plac Dietla w Iwoniczu, Widok z Iwonicza / Rabka / około strony tekstu, w tym 1 zdjęcie: Ogólny widok Rabki / Rymanów / nieduży tekst / Źródła siarczane: Swoszowice / ponad 2/3 strony tekstu, w tym 2 zdjęcia: Łazienki swoszowieckie.., Ze Swoszowic / Truskawiec / prawie strona tekstu, w tym 2 zdjęcia: Widok z Truskawca / x 2 / Lubień / pół strony tekstu, w tym 2 zdjęcia: Z Lubienia, Łazienki w Lubieniu / Morszyn / nieduży tekst / Sanatorya / prawie strona tekstu, w tym 2 zdjęcia: Maryówka, Zakład d-ra Chramca / Ostatnie obrazy obu Styków / strona tekstu, w tym 5 rysunków / Jan i Tadeusz Stykowie / Wystawa artystyczna w Lublinie / małe zdjęcie + krótki tekst / Balet warszawski / ponad 2/3 strony tekstu, w tym 5 zdjęć / reklamy / 5 stron / min reklamy: Iwonicz, Truskawiec, Lubień, Rabka, Swoszowice, Morszyn, Krynica, „Maryówka”, Zakład Dyetetyczny D-ra Skórczewskiego w Krynicy, Sanatoryum i Zakład Wodoleczniczy D-ra Józefa Kołączkowskiego w Szczawnicy / Ostatnie obrazy obu Styków / strona tekstu, w tym 5 rysunków / Romans i Powieść / dodatek powieściowy / 8 stron tekstu /Stron - 38, format kartek – 31,50 cm x 23,00 cm, stan całkiem dobry / podwójne i pojedyncze kartki luzem, gazeta w kilku częściach /
Stan: Dobry
Okładka:Posiada orginalną okładkę
Dodaj do koszyka